Iwaz Langbuelaug afholdt generalforsamling d. 22 april 2018. Formandens beretning kan læses under menupunktet ”om os”

Iwaz bestyrelse

Iwaz bestyrelse