Velkommen til
Iwaz langbuelaug

Sikkerhedsregler for Iwaz Langbuelaug

Det er vigtigt at gennemlæse og forstå disse regler før skydning:

 

- Ved skydning udpeges en skydeleder (erfaren bueskytte) hvis anvisninger skal følges.

- Skytterne skal stå med et ben på hver side af skydelinjen.

- Når man har skudt går man tilbage til ventelinjen.

- Skydelederen afgør hvornår der må skydes og hentes pile.

- Alle skytter henter pile samtidig på skydelederens signal.

- Skytterne trækker selv deres pile ud af skiver og lignende.

- Der må ikke lægges pil på strengen før alle skytter står på linje og der ingen er på banen og ikke før skydelederen giver signal til skydning.

- Læg ikke pil på strengen før du har rettet dig selv og buen mod skiven.

- Buen må ikke trækkes oppefra og ned, for at undgå vildskud.

- Inden man skyder kontrolleres bue, streng og pile for skader

– en slidt buestreng kan knække og forvolde skader på skytten selv og andre. Ligeledes kontrolleres strenghøjden og at skyttens tøj og andet ikke er i vejen under skydningen.

- Der skal være pilestop/pilefang bag skiverne.

- Opfør dig hensynsfuldt over for de andre skytter.

- Lad være med at ”fjante” og blære dig med din bue.

- Skyd aldrig lodret op.

- Nye skytter skyder under vejledning af en erfaren bueskytte.

- Børn (under 16 år) skyder ikke uden voksne.

- Publikum opholder sig bag ved ventelinjen.

- Ingen løse hunde under skydningen.

- Til stævner og markeder overholdes tillige arrangørernes regler.

- Det kan medføre bortvisning eller eksklusion at overtræde disse regler.

- Man kan komme til skydning to gange hvorefter man skal melde sig ind i Iwaz.

- Disse sikkerhedsregler kan løbende ændres af bestyrelsen. BESTYRELSEN Juni 2014